Ønsker du sangundervisning?

Jeg tilbyr sangundervisning både på nybegynner- og viderekommende nivå.

Å lære å synge handler i første omgang om å trene opp sangstemmen på en sunn måte. Gjennom bevisstgjøring og arbeid med blant annet kroppsholdning, pust og støttemuskulatur bygger vi et fundament for en god sangteknikk. Videre vil sangfaget også inneholde emner som interpretasjon, artikulasjon, improvisasjon og andre momenter som hjelper oss til å gi liv til musikken.

I sangundervisningen jobber vi med å forløse potensialet som ligger i akkurat din stemme.

Ofte har man ulike ønsker og mål med å ta sangundervisning. Når du kommer til meg for å få undervisning er jeg interessert i høre om disse målene.

Noen drømmer om å gjøre en sangkarriere som for eksempel musikalartist, popstjerne eller operasanger, mens andre bare vil få mer glede ut av sangen som en hobby.

Kanskje synger du i et kor og ønsker veiledning i forhold til hvordan å bruke stemmen best mulig i denne sammenhengen? Kanskje underviser du barn på skolen, og ønsker å få mer glede av å bruke sang som et ledd i undervisningen? Eller kanskje du føler deg uttrygg i forhold til det å synge, men ønsker å lære?

Dine mål og interesser er med på å styre sangtimenes forløp. I samarbeid legger vi opp mål og delmål som vi jobber fremover mot.

Sangundervisning skal være både lærerikt og gøy. Derfor tar jeg hensyn til din musikksmak. Som sanger er jeg klassisk skolert, men har bred erfaring innenfor ulike stilarter. Om du ønsker det er det mulig å jobbe med repertoar både innenfor klassisk sjanger, musikal, vise- og pop-sjangeren, samt noe jazz og folkemusikk.

Høres dette ut som noe for deg? Send meg en epost, så avtaler vi et uformelt oppstartsmøte hvor vi snakker om dine ønsker med undervisningen og sammen legger opp en undervisningsplan.

PS: For mindreårige er det ønskelig at en eller begge foresatte er med på dette oppstartsmøtet.


"Å traktere ett instrument er ikke nok for meg!"

Opp igjennom årenes løp har jeg møtt flere elever som ønsker å både kunne synge, spille piano og ikke minst akkompagnere seg selv. Derfor tilbyr jeg nå også undervisning hvor vi jobber med alle disse emnene hver time. Disse "kombitimene" vil vare i 45 minutter, og hovedvekten av innholdet vil variere litt fra time til time avhengig av elevens ønsker og behov. Vi vil her sammen legge opp en plan underveis slik at det sikres progresjon innenfor alle de tre emnene.

Dette er et tilbud som gis til de som har grunnleggende ferdigheter innenfor et eller flere av disse emnene. Om du ikke har grunnleggende ferdigheter enda, men er interessert i dette undervisningstilbudet, så gi beskjed under oppstartsmøtet slik at vi sammen kan legge opp en plan som styrer deg i retning av dette.