Ønsker du pianoundervisning?


Jeg gir pianoundervisning både på nybegynner- og viderekommende nivå.


Som både pianopedagog, arrangering- og komponeringslærer og hørelærepedagog er jeg opptatt av å favne alle sider ved det å være pianist. Ved siden av å arbeide med notelære og teknikk betyr det at undervisningen vil inneholde disse emnene:


Gehørtrening - her vil vi blant annet jobbe med det å spille etter gehøret.

Primavistaspill - her vil vi arbeide med bladspillteknikker som gjør det lettere å spille rett fra notene.

Formidlingsevne - gjennom arbeid med interpretasjon vil elevene få muligheten til å bruke pianoet som et formidlende instrument, hvor både deres følelser og opplevelse av musikken kan formidles videre til lytteren.

Kreativitet - Som komposisjonslærer ønsker jeg å oppmuntre elevene til å utfordre sin kreativitet gjennom å lage musikk for piano.


Ta kontakt for mer informasjon og timebestilling.