Ønsker du å ta pianotimer?

 

Jeg gir pianoundervisning både på nybegynner- og viderekommende nivå.

 

I grunnleggende noteopplæring tar jeg blant annet utgangspunkt i Markus Kreicher (Musikkonservatoriet i Tromsø) sitt nybegynnerkurs (for mer info: http://pianoseesaw.com/).

 

På viderekommende nivå vil vi jobbe både med klassisk og rytmisk repertoar med utgangspunkt i elevens ønsker og behov.

 

Som både pianopedagog, arrangering- og komponeringslærer og hørelærepedagog er jeg opptatt av å favne alle sider ved det å være pianist. Ved siden av å arbeide med notelære og teknikk betyr det at undervisningen vil inneholde disse emnene:

 

  • Gehørtrening - her vil vi blant annet jobbe med det å spille etter gehøret.
  • Primavistaspill - her vil vi arbeide med bladspillteknikker som gjør det lettere å spille rett fra notene.
  • Formidlingsevne - gjennom arbeid med interpretasjon vil elevene få muligheten til å bruke pianoet som et formidlende instrument, hvor både deres følelser og opplevelse av musikken kan formidles videre til lytteren.
  • Kreativitet - Som komposisjonslærer ønsker jeg å oppmuntre elevene til å utfordre sin kreativitet gjennom å lage musikk for piano.

 

Ta kontakt for mer informasjon og timebestilling.