Ønsker du pianoundervisning?

Jeg tilbyr pianoundervisning både på nybegynner- og viderekommende nivå innenfor klassisk piano, besifringsspill, akkompagnementspill, samt noe rytmisk piano.

Som både pianopedagog, arrangering- og komponeringslærer og hørelærepedagog er jeg opptatt av å favne flere sider ved det å være pianist. Undervisningen vil derfor også inneholde disse emnene:

Gehørtrening - Her vil vi blant annet jobbe med det å spille etter gehøret.

Improvisasjon - Som en forlengelse av gehørspill vil vi jobbe med improvisasjon.

Primavistaspill - Her vil vi arbeide med bladspillteknikker som gjør det lettere å spille rett fra notene.

Formidlingsevne - Gjennom arbeid med interpretasjon vil du som elev få muligheten til å bruke pianoet som et formidlende instrument, hvor både følelser og opplevelse av musikken kan formidles videre til lytteren.

Kreativitet - Som komposisjonslærer ønsker jeg å oppmuntre elevene til å utfordre sin kreativitet gjennom å lage musikk for piano.

Høres dette ut som noe for deg? Send meg en epost, så avtaler vi et uformelt oppstartsmøte hvor vi snakker om dine ønsker med undervisningen og sammen legger opp en undervisningsplan.

PS: For mindreårige er det ønskelig at en eller begge foresatte er med på dette oppstartsmøtet.


"Å traktere ett instrument er ikke nok for meg!"

Opp igjennom årenes løp har jeg møtt flere elever som ønsker å både kunne synge, spille piano og ikke minst akkompagnere seg selv. Derfor tilbyr jeg nå også undervisning hvor vi jobber med alle disse emnene hver time. Disse "kombitimene" vil vare i 45 minutter, og hovedvekten av innholdet vil variere litt fra time til time avhengig av elevens ønsker og behov. Vi vil her sammen legge opp en plan underveis slik at det sikres progresjon innenfor alle de tre emnene.

Dette er et tilbud som gis til de som har grunnleggende ferdigheter innenfor et eller flere av disse emnene. Om du ikke har grunnleggende ferdigheter enda, men er interessert i dette undervisningstilbudet, så gi beskjed under oppstartsmøtet slik at vi sammen kan legge opp en plan som styrer deg i retning av dette.