Dina Maria Åsen

Pedagog og utøvende musiker


Dina Maria Åsen er sangpedagog og pianopedagog med spesialisering inn mot gehørtrening. I sitt pedagogiske virke er hun opptatt av å utdanne allsidige sangere og pianister, hvor arbeid med ulike sjangre samt gehørtrening og komposisjon får være med å forme elevenes videre musikalske utvikling.


Som sanger og pianist er Dina Maria klassisk skolert, men med bred erfaring fra andre stilarter. Denne bredden gir henne en frihet som pedagog til å tilpasse undervisningen og repertoaret etter elevenes ønsker og behov.


Ved siden av å være utdannet sangpedagog og pianopedagog har Dina Maria en master i hørelære fra musikkonservatoriet i Tromsø, og har undervist i gehør og musikkteori både ved videregående og høyere utdanning.


Hun er også utdannet arrangerings- og komponeringslærer, et fag som hun til dags dato underviser i innenfor lærerhøgskolen.